• Fælles for Mukopolysakkaridoser
  • Gruppe af arvelige enzymdefekter, der hører under de lysosomale aflejringssygdomme. Lysosomer er cellernes “renovationssystem”, hvor affaldsprodukter bliver nedbrudt for at kunne blive skaffet af vejen
  • Der er flere undertyper, som hver forårsages af et enzym i nedbrydningen af mukopolysakkarider
  • Arvegangen er autosomal recessiv, bortset fra MPS2, som er X-bunden recessiv
  • Mukopolysakkaridoser giver symptomer fra flere organer i et kronisk progressivt forløb
  • Hyppige symptomer omfatter ophobningsprægede fysiske træk, forstørrede organer, væksthæmning, hyppige øvre luftvejsinfektioner, nedsat ledbevægelighed, varierende grader af udviklingshæmning og påvirkning af hjerte og lunger
  • Nogle af undertyperne kan behandles med tilført enzym (enzymsubstitution) og stamcelletransplantation
  • Kilde: Sundhed.dk
  • Typer