MPS2 – Hunter

Hvad er Hunters syndrom?

Mukopolysakkaridoser er en gruppe af sjældne arvelige sygdomme, der skyldes en defekt i et af 10 enzymer i cellernes lysosomer, der står for nedbrydningen af cellernes affaldsstoffer. Mukopolysakkarider er affaldsstoffer fra omsætningen af bindevæv. Ophobningen af mukopolysakkarider giver en række symptomer og sygdomstegn, der gradvist bliver værre med tiden.

Mukopolysakkaridose type 2, MPS2 eller Hunters syndrom, skyldes mangel på enzymet iduronat 2-sulfatase. Selv om debutalder, sværhedsgrad og progressionshastighed er meget forskellig, bliver de første symptomer som regel bemærket i 1-4 års alderen.

Symptomerne er oftest gentagne luftvejsinfektioner, brok, stive led med begrænset bevægelighed og grove ansigtstræk med tykke læber og stor tunge. Hovedomfanget kan også være stort, mens højdevæksten aftager. Der kommer nedsat hørelse og forstørret lever og milt.

MPS2 optræder i to varianter: 

  • Ved den ene, hos 2/3 af patienterne, er der tidlig og tiltagende udviklingshæmning, tiltagende vejrtrækningsproblemer og nedsat bevægelighed, og uden behandling dør patienterne 10-25 år gamle
  • Ved den anden variant er den mentale udvikling normal, men der er risiko for en række alvorlige fysiske problemer af tiltagende sværhedsgrad

MPS2 følger X-koblet arvegang og forekommer derfor næsten udelukkende hos drenge/mænd.

Enzymsubstitution kan forbedre nogle, men ikke alle symptomer.

Fakta

Forekomst
  • 1 per 166.000 nyfødte i Europa
  • Næsten udelukkende hos drenge/mænd. Der er kun beskrevet 12 tilfælde hos piger/kvinder
  • Der er omkring 50 patienter med forskellige former for mukopolysakkaridoser i Danmark (2021), heraf 5 med MPS2
Årsager
  • Nedsat aktivitet af iduronat 2-sulfatase pga. mutation i IDS-genet på X-kromosomet (Xq28) fører til ophobning af dermatansulfat og heparansulfat i lysosomerne
  • Der er beskrevet over 300 forskellige mutationer (varianter) i IDS
Disponerende faktorer
  • Tidligere tilfælde i familien
Sygdomstegn

Bliv en del af fælleskabet

Adresse

Duevej 1, 4130 Viby sj.

Tlf. 51 22 22 14

CVR. nr. 36335084

Støt os

Nordea

2280 6281269125

Sociale medier