Foreningen har 3 typer medlemskab:

 1. Familie Medlemskab: er for personer med en MPS-sygdom og deres forældre, hjemmeboende søskende, ægtefælle og hjemmebo-ende børn, samt personer, der er interesserede i MPS. Hvert familie medlemskab tæller for én stemme. – uanset familiens størrelse.
  Pris kr. 200.-
 2. Person Medlemskab: er for personer med en MPS-sygdom.
  Pris kr. 150.-
 3. Støtte Medlemskab: er for alle andre end de i pkt. 1 og 2 nævnte, som ønsker at støtte foreningens formål.
  Pris kr. 100.-

  Kontingentet gælder fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt kontingent. Størrelsen på kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

  Udfyld formular til medlemskab

  Husk at skrive navn på betalingen, Tak