MPS3  – Sanfillippo

Hvad er Sanfillppos syndrom?

 • Mukopolysakkaridoser er en gruppe af sjældne arvelige sygdomme, der skyldes en defekt i et af flere enzymer i cellernes lysosomer, der står for nedbrydningen af affaldsstoffer. Mukopolysakkarider stammer fra omsætningen af bindevæv. Ophobningen af mukopolysakkarider giver en række symptomer og sygdomstegn, der gradvist bliver værre med tiden
 • Mukopolysakkaridose type 3, MPS3 eller Sanfilippos syndrom, skyldes mangel på et af mindst fire enzymer, der nedbryder mukopolysakkaridet heparansulfat i bindevæv 
 • De første symptomer er forsinket udvikling, hyperaktivitet og adfærdsproblemer. Efter 10-årsalderen mister personer med Sanfilippos syndrom i tiltagende grad mentale og motoriske færdigheder. Der er ingen effektiv behandling, men forskellige muligheder er under udforskning

Fakta

Synonymer
 • MPS3
 • Mukopolysakkaridose type 3
 • Sanfilippos syndrom
Forekomst
 • Hyppigste mukopolysakkaridose med en hyppighed på 1 per 50.000 til 1 per 250.0001
 • Siden 1990 er der diagnosticeret 30 patienter i Danmark
Årsager
 • Nedsat aktivitet af et af mindst fire enzymer i omsætningen af bindevævets heparansulfat fører til ophobning af heparansulfat i lysosomerne i forskellige væv
 • MPS3 inddeles i fire undertyper afhængig af hvilket enzym (og gen), der er påvirket
  • A: N-sulfoglukosamin sulfohydrolase (SGSH)
  • B: N-acetyl-alfa-glukosaminidase (NAGLU)
  • C: Heparan-alfa-glukosaminid N-acetyltransferase (HGSNAT)
  • D: N-acetylglukosamin-6-sulfatase (GNS)
Disponerende faktorer
 • Beslægtede forældre (konsangvinitet)
Sygdomstegn

Bliv en del af fælleskabet

Adresse

Duevej 1, 4130 Viby sj.

Tlf. 51 22 22 14

CVR. nr. 36335084

Støt os

Nordea

2280 6281269125

Sociale medier